Close

Invitation til DM Brass og Koncertstævne 2019

Invitationen til DM Brass og Koncertstævne 2019 blev udsendt til alle DAO’s medlemsorkestre i slutningen af april, og den kan også hentes her: DM Brass 2019 Invitation.

Invitation til
DM Brass og Koncertstævne 2019

Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) inviterer med glæde og stolthed til det officielle danmarksmesterskab for brassbands DM Brass og Koncertstævne 2019, som afholdes

Fredag den 8. og lørdag den 9. november 2019 i Symfonisk sal, Musikhuset Aarhus

Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus

Deltagelse ved DM Brass og Koncertstævne 2019 er åben for alle brassbands, der ved tilmeldingen er medlem af DAO samt de orkestre, der via deltagelse ved Aamuk 2019 har vundet adgang til DM Brass og Koncertstævne. Endvidere er koncertdivisionen åben for alle DAO’s medlemsorkestre.

Tilmelding og deltagergebyr
Deltagelse i konkurrencen ved DM Brass og Koncertstævne 2019 kan ske i én af følgende divisioner

 • Elitedivision
 • division
 • division
 • division

Orkestre, som ønsker at deltage ved DM Brass og Koncertstævne 2019 uden for konkurrence, kan tilmelde sig Koncertdivisionen.
Tilmelding til Koncertdivisionen skal være DAO i hænde senest den 1. oktober.

Deltagergebyret ved deltagelse i DM Brass og Koncertstævne 2019 er:

 • Elitedivision – kr. 7.000,- pr. orkester
 • division – kr. 6.500,- pr. orkester
 • division – kr. 5.000,- pr. orkester
 • division – kr. 5.000,- pr. orkester
 • Koncertdivision – kr. 1.000,- pr. orkester

Tilmelding samt indbetalt tilmeldingsgebyr (depositum) på kr. 1.500,- skal være DAO i hænde 1. juli 2019. Tilmelding sker til info@daonet.dk med angivelse orkester og division.

Tilmeldingsgebyret skal indbetales til:
Bank:             Spar Nord
Reg.nr.:         9077
Kontonr.:      1380100408

Endelig deltagerbetaling opkræves særskilt.

Konkurrenceregler
DAO’s Konkurrenceregler for DM Brass og Koncertstævne danner grundlag for DM Brass-konkurrencerne. Nyeste version af konkurrencereglerne kan downloades fra DAO’s hjemmeside.

Valg af division
Alle deltagende orkestre kan frit vælge division, idet dog førstegangsdeltagende orkestre højst kan tilmelde sig 1. division.

Afviklingsplan
DM Brass og Koncertstævne 2019 afvikles efter den tidsplan, du kan se her

Tidsramme
Følgende tidsramme er afsat til orkestrenes selvvalgte værk i de enkelte divisioner. Tidsrammen er inkl. opstilling, indgang, musikalsk fremførelse, bifald og udgang:

 • Elitedivision – Max. 25 min.
 • 1. division – Max. 20 min
 • 2. division – Max. 20 min
 • 3. division – Max. 20 min
 • Koncertdivision – Max. 30 min. (koncertprogram)

Alle orkestre har 30 min i opvarmning.

Stævneguider sørger for, at tidsplanen bliver overholdt. Deres anvisninger skal respekteres.

Pligtstykker
Årets DM-pligtstykke er offentliggjort, og orkestrene bedes selv skaffe disse stykker.

3. Division:
La Viuda Negra af Carl Wittrock, Gobelinmusic

2. Division:
Sinfonietta: The Town beneath the Cliff af Philip Sparke, Anglo Music

1. Division:
Connotations af Edward Gregson,Novello

Elitedivision:
Psyche af Ludovic Neurohr, Kirklees Music

Partiturer til selvvalgt værk/koncertprogram
Orkestre, som deltager i DM-konkurrence skal senest den 31. juli oplyse titel, komponist, forlag og forventet spilletid på orkestrets selvvalgte opgave på info@daonet.dk.
Alle orkestre skal senest den 1. oktober indsende partiturer af orkestrets selvvalgte værk.
Orkestre, som deltager i DM-konkurrencen skal indsende tre eksemplarer, og orkestre, som deltager i Koncertdivision skal indsende to eksemplarer af orkestrets selvvalgte koncertprogram. Alle partiturer indsendes indbundet.
Alle partiturer sendes til Musikudvalget, c/o Jørgen Münster, Fagerlunden 6B, 2950 Vedbæk. Husk at mærke kuverten med orkesternavn!
Alle indsendte partiturer returneres til orkestret umiddelbart efter præmieoverrækkelsen.

Mundtlig feedback til orkestre i Koncertdivisionen
Orkestre, som deltager i Koncertdivisionen, har mulighed for at blive vurderet af to musikalske bedømmere. Bedømmelsen er valgfri og sker uden for konkurrence.
Efter orkestrets koncert har orkestret mulighed at møde de to bedømmere ”under fire øjne” i ca. 15 min. for en mundtlig feedback til orkestret.

Lodtrækning og spillerækkefølge
Lodtrækning for 1., 2. og 3. division og for Koncertdivisionen foretages fredag den 11. oktober. Spillerækkefølgen offentliggøres umiddelbart herefter på DAO’s hjemmeside.
Frem til fredag den 25. oktober kan alle orkestre i 1., 2. og 3. division indbyrdes aftale at bytte spilletidspunkt med et andet orkester i samme division. Dette gælder også orkestrene inden for Koncertdivision, som kan aftale at bytte spilletidspunkt.
Alle ændringer i spillerækkefølge skal meddeles DAO hurtigst muligt på info@daonet.dk.
Endelig spillerækkefølge for 1., 2. og 3. division offentliggøres på www.dmbrass.dk lørdag den 26. oktober.
Lodtrækning i Elitedivisionen: Pligt – fredag d. 8/11 kl. 17.00, selvvalgt – lørdag d. 9/11 kl. 10.00 (med forbehold for ændringer i tidsplanen)

Transportrefusion – ny ordning
Alle orkestre får kr. 0,32 pr. medlem på scenen, pr. km fra orkestrets hjemsted til Musikhuset Aarhus, til dækning af transportudgifter. Alle orkestre opkræves tilsvarende kr. 180,- pr. medlem på scenen, uanset km-afstand.
Derudover dækkes brogebyr på Storebælt mod kvittering.
Orkestre i Koncertdivisionen er ikke omfattet af denne ordning.

Lydoptagelse/rettigheder
Alle deltagende orkestre modtager ultimo november en lydoptagelse med orkestrets egne fremførelser. DAO forbeholder sig ret til at offentliggøre orkestrenes optræden ved DM Brass og Koncertstævne til streaming på DAO’s hjemmeside, www.daonet.dk.

Aftenfest/festmiddag
Festmiddagen vil finde sted i Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus. Særskilt tilmelding til festmiddagen udsendes til alle tilmeldte orkestre primo september.
I løbet af aftenfesten afsløres resultatet af konkurrencen med præmieoverrækkelse.
Betaling for festmiddag opkræves sammen den endelige deltagerbetaling til betaling.

Overnatningsmulighed/morgenmad
DAO arrangerer i samarbejder med lokale orkestre indkvarteringsmulighed på folkeskole i Aarhusområdet. Info følger.

 

Spørgsmål
Hjemmesiden www.dmbrass.dk vil løbende blive opdateret med relevant stævneinformation og andre praktiske informationer frem mod DM Brass og Koncertstævne 2019.

Evt. spørgsmål kan rettes til DAO på info@daonet.dk.

Vigtige datoer

 1. juli – Tilmelding til DM samt depositum
 2. juli – Fremsendelsen af selvvalgt opgave
 3. oktober – Tilmelding koncertdivision
 4. oktober – Fremsendelse af programmaterialer
 5. oktober – Lodtrækning i 1.,2. 3. division
 6. oktober – Endelig spillerækkefølge offentliggøres

Mange hilsner,

Jonas Viggo Pedersen, generalsekretær i DAO

DAO’s aktiviteter er støttet af:

Bliv opdateret på det seneste nye fra DAO
– følg os på facebook.com/daonet.dk